0339.337.337

eGuru

Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 08/05 đến 13/5/2023

Chào mừng các bạn đến với bản tin nhận định thị trường hàng hóa của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Đây là bản tin Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 07/05/2025, chúng tôi sẽ đưa ra các nhận định về thị trường các hàng

Read More
Nhận định thị trường Kim loại – Năng lượng tuần1.5 đến 5.5.2023

Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin nhận định thị trường Kim loại – Năng lượng tuần1.5 đến 5.5.2023 của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Trước tiên mời bạn xem lại Nhật định tuần trước tông qua nhật ký giao dịch Đầu tiên

Read More
Nhận định thị trường Kim loại tuần 24.4 đến 28.4.2023

Chào mừng các bạn đến với bản tin nhận định thị trường Kim loại tuần 24.4 đến 28.4.2023 của team D.Commodity Sau đây là bản tin nhận định về thị trường các Kim loại bao gồm: Bạc, Đồng, Bạch Kim ở thị trường hàng hóa phái sinh đang giao dịch tại MXV. Trước tiên mời

Read More
Contact Me on Zalo