0339.337.337

eGuru

Nhận định thị trường Kim loại và Năng lượng tuần 15.5 đến 20.5.2023

Chào mừng bạn đến với bản tin Nhận định thị trường Kim loại và Năng lượng tuần 15.5 đến 20.5.2023 của team D.Commodity Những diễn biến chúng của Kim loại và năng lượng trong tuần qua được tổng hợp như sau: Trước tiên mời bạn xem lại nhật ký giao dịch tuần qua. Một số

Read More
Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 08/05 đến 13/5/2023

Chào mừng các bạn đến với bản tin nhận định thị trường hàng hóa của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Đây là bản tin Nhận định thị trường hàng hóa tuần từ 07/05/2025, chúng tôi sẽ đưa ra các nhận định về thị trường các hàng

Read More
Nhận định thị trường Kim loại – Năng lượng tuần1.5 đến 5.5.2023

Chào mừng các bạn quay trở lại với bản tin nhận định thị trường Kim loại – Năng lượng tuần1.5 đến 5.5.2023 của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Trước tiên mời bạn xem lại Nhật định tuần trước tông qua nhật ký giao dịch Đầu tiên

Read More
Nhận định thị trường Kim loại tuần 24.4 đến 28.4.2023

Chào mừng các bạn đến với bản tin nhận định thị trường Kim loại tuần 24.4 đến 28.4.2023 của team D.Commodity Sau đây là bản tin nhận định về thị trường các Kim loại bao gồm: Bạc, Đồng, Bạch Kim ở thị trường hàng hóa phái sinh đang giao dịch tại MXV. Trước tiên mời

Read More
Nhận định thị trường Năng lượng tuần 3.4 đến 7.4.2023

Một số chiến lược giao dịch sẽ được chúng tôi cung cấp trong bản tin nhận định thị trường Năng lượng tuần 3.4 đến 7.4.2023. Các hàng hóa phân tích bao gồm Dầu thô, khí tự nhiên. Nhận định về đồ thị dầu thô WTI tháng 5.2023( CLEK23, NQMK23, MCLEK23) Dầu thô tháng 5 có

Read More
Nhận định thị trường Năng lượng tuần từ 27.3.2023 đến 31.3.2023

Chào mừng bạn trở lại với Nhận định thị trường Năng lượng tuần từ 27.3.2023 đến 31.3.2023 của chúng tôi. Chúng ta sẽ dành thời gian phân tích 2 hàng hóa thuộc nhóm năng lượng đó là Dầu thô WTI và Kim loại khí tự nhiên, Trước tiên mời bạn xem lại Nhận định thị

Read More
Contact Me on Zalo