0339.337.337

eGuru

Các loại lệnh cơ bản trong giao dịch

Các loại lệnh cơ bản trong giao dịch

Trong bài 5 của chuỗi bài học giao dịch hàng hóa phái sinh dành cho người mới này chúng ta sẽ đi đến một chủ đề quan trọng mà bất kỳ ai muốn giao dịch cũng phải nắm đó là các loại lệnh trong giao dịch hàng hóa.

Chúng ta cùng đi chi tiết chủ đề này nhé, các lệnh có trên phần mềm CQG để thực hiện giao dịch bao gồm

Lênh thị trường (Market order / MKT)

Mua /Bán các hợp đồng tương lai tại mức giá thị trường, và nó thực hiện ngay lập tức với mức giá tốt nhất

Lệnh chờ giới hạn (Limit order / LMT)

Mua/Bán các hợp đồng tại mức giá được chỉ định hoặc tốt hơn. …

Một lệnh giới hạn được đặt để mua dưới giá thị trường hàng hóa hiện tại hoặc bán trên giá hiện tại.

Điều này có thể hơi khó hiểu lúc đầu, đây là lời giải thích: Nếu Dầu đậu tương hiện đang giao dịch ở mức 68.01 và bạn muốn bán thị trường đặt lệnh bán giới hạn và khi / nếu thị trường chạm 69.00, nó sẽ lấp đầy lện Do đó, lệnh bán giới hạn được đặt TRÊN giá thị trường hàng hóa hiện tại. Nếu bạn muốn mua Dầu đậu tương ở mức 67.00 và thị trường đang giao dịch ở mức giới hạn 67/00 và nếu thị trường đạt mức đó, nó sẽ tự động lấp Do đó, lệnh mua giới hạn được đặt DƯỚI giá thị trường hàng hóa hiện tại

Lệnh dừng lỗ (Stop order / STP)

Lệnh dừng giới hạn (Stop Limit Order / STL)

Lệnh dời mức dừng lỗ là gì?

Lệnh “giữ cho đến khi hủy” (GTC) là gì?

Lệnh “giữ đến ngày” (GDD) là gì?

Khớp một lệnh và hủy lệnh còn lại (OCO) là gì?

Như vậy tôi và các bạn đã đi xong bài viết về Các loại lệnh trong giao dịch hàn hóa, đã điểm qua các sở giao dịch hàng hóa lớn và có liên thông giao dịch với Việt nam.

Contact Me on Zalo