0339.337.337

eGuru

Nhận định thị trường Nguyên liệu công nghiệp tuần 27.2 đến 3.3.2023

Bản tin Nhận định thị trường Nguyên liệu công nghiệp tuần 27.2 đến 3.3.2023 của team D.Commodity thuộc Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích biến động và cơ hội giao dịch cho các hàng hóa thuộc nhóm năng lượng. Đường thô dù xu hướng lớn

Read More
Contact Me on Zalo